Less is more in Laren

De tuin moest vooral rust brengen voor de eigenaren. Beide hebben ze een eigen bedrijf en een druk bestaan; de schaarse vrije tijd die ze hebben willen ze graag buiten zijn en het hoofd leeg maken. De tuin bestaat uit heldere lijnen die aansluiten op de woning. Een recht pad, uitgevoerd in kasseien, naar achter komt uit bij een luxe overkapping met jacuzzi. Vanuit die plek kijken ze uit over een tuin, die rust en eenvoud uitstraalt. De sobere beplanting, mooie meerstammige bomen, en de wintergroen vormensnoei vormen een prachtig geheel.  

Ontwerp jaar: 2018
Realisatie: Barten Exclusieve Tuinen
Locatie: Laren