Uden-noord park Maashorst

In 2011  heeft de gemeente Uden, voor de locatie Uden-Noord kaders vastgesteld voor een multifunctioneel woon- en zorgpark dat is geënt op de landschappelijke en (cultuur)historische structuren in het buitengebied en dat aansluit op het centrum en de recreatieve routes in de omgeving. Binnen deze kaders hebben we de ambities voor het niveau regio, lokaal, plangebied en deelgebied uitgewerkt en vastgelegd in een ambitiekaart en bouwstenen, toegelicht door middel van illustratieve voorbeelduitwerkingen

Tot op heden dient dit plan als basis voor de realisatie van (bouw)projecten binnen Uden -Noord.

Ontwerp jaar: 2011
Realisatie: Jansen gebiedsontwikkeling (Thomas Jansen, Remco van Eijndhoven, Teun van Buul
Locatie: Uden-noord